REKLAMA
REKLAMA  
ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2014-11-23

Cena MIN 110,86 zł/MWh
Cena MAX 157,89 zł/MWh
IRDN 140,81 zł/MWh
sIRDN 149,04 zł/MWh
offIRDN 129,46 zł/MWh
IRDN24 142,07 zł/MWh
IRDN8.22 149,23 zł/MWh
IRDN23.7 130,14 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 54 028 MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2014-11-21

CRO średnia ważona 344,26 zł/MWh
CRO MIN 128,92 zł/MWh
CRO MAX 884,16 zł/MWh
CROs MIN 128,92 zł/MWh
CROs MAX 884,16 zł/MWh
CROz MIN 128,92 zł/MWh
CROz MAX 884,16 zł/MWh
OBRÓT 7 286,00 MWh
zobacz notowania

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Giełda to rynek

Giełda jest z pewnością esencją rynku. Można powiedzieć, że jest to miejsce, gdzie odbywają się regularnie w określonym czasie "spotkania" osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, na przykład towaru jakim jest energia elektryczna. W takich "spotkaniach" uczestniczą również osoby pośredniczące (brokerzy, maklerzy).


Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce odwrotu -  kreuje potrzebę budowy rynkowego mechanizmu wyznaczenia ceny energii. Tę potrzebę zaspokaja Towarowa Giełda Energii. Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

  • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
  • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
  • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
  • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
  • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24
19.11.2014r. 13:40

Wolumen obrotu zielonymi certyfikatami na parkiecie Towarowej Giełdy Energii w październiku 2014 roku był wyższy o ponad 57 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wzrost odnotowano również w odniesieniu do września br. Zdecydowanie przeważały transakcje pozasesyjne. Tak w transakcjach sesyjnych jak i pozaseyjnych śrdnioważone ceny w październiku były niższe niż miesiąc wcześniej.
19.11.2014r. 13:30

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynkach energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w październiku 2014 r. wyniósł prawie 20,488 TWh, co oznacza wzrost o ok. 15 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego roku. Ceny w porównaniu do ubiegłego miesiąca spadły
19.11.2014r. 10:39

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w październiku 2014 r. na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii wyniósł 23,990 TWh, co oznacza nieznaczny, bo o 0,32 proc. w porównaniu do września. Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w październiku osiągnął rekordową wartość 113 PLN/MWh.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
10.10.2014r. 12:30

Polski rynek energii jest i będzie bardzo trudnym. Pozyskiwanie energii elektrycznej przez odbiorców wymagać będzie zaangażowania fachowców, bądź skorzystania z usług specjalistycznych Operatorów Handlowych. Każdy z nas sam będzie musiał niestety zdecydować w jakim zakresie i strukturze chce korzystać z swobodnego wyboru sprzedawcy.
Autor: Daniel Borsucki, dyrektor Zespołu Zarządzania Mediami, główny inżynier ds. energetycznych, Katowicki Holding Węglowy SA ("Nowa Energia" - 4/2014)
23.10.2013r. 14:59

Towarowa Giełda Energii poinformowała o podjęciu decyzji o wprowadzeniu do obrotu Praw Majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej. Obrót prawami majątkowymi wynikającymi z białych certyfikatów rozpocznie się 4 listopada 2013 r.
Autor: Anis Ben Amer
07.10.2013r. 04:30

Ceny energii elektrycznej w Polsce kształtowana jest w oparciu o różne czynniki. Znaczenie ma jednak cena wyznaczana przez Towarową Giełdę Energii S.A. (TGE). Podlega ona licznym wahaniom i jest zależna od szeregu czynników (zob. raport "Prognozowanie cen energii elektrycznej dla przedsiębiorstw" (www.mre24.pl). Widać jednak wyraźną tendencję spadkową.
Wydawnictwo Wiedza i Praktykacire
©2002-2014
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE
LID