ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2016-07-01

Cena MIN 120,11 zł/MWh
Cena MAX 901,00 zł/MWh
IRDN 359,93 zł/MWh
sIRDN 487,98 zł/MWh
offIRDN 136,31 zł/MWh
IRDN24 343,76 zł/MWh
IRDN8.22 470,65 zł/MWh
IRDN23.7 132,27 zł/MWh
TGe24 343,92 zł/MWh
TGeBase 329,79 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 69 064,3 MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2016-06-29

CRO średnia ważona 169,49 zł/MWh
CRO MIN 120,91 zł/MWh
CRO MAX 250,00 zł/MWh
CROs MIN 120,91 zł/MWh
CROs MAX 250,00 zł/MWh
CROz MIN 120,91 zł/MWh
CROz MAX 250,00 zł/MWh
OBRÓT 7 626,00 MWh
zobacz notowania

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Giełda to rynek

Giełda jest z pewnością esencją rynku. Można powiedzieć, że jest to miejsce, gdzie odbywają się regularnie w określonym czasie "spotkania" osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, na przykład towaru jakim jest energia elektryczna. W takich "spotkaniach" uczestniczą również osoby pośredniczące (brokerzy, maklerzy).


Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce odwrotu -  kreuje potrzebę budowy rynkowego mechanizmu wyznaczenia ceny energii. Tę potrzebę zaspokaja Towarowa Giełda Energii. Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

  • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
  • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
  • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
  • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
  • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24
21.06.2016r. 05:26

Agencja ACER przyznała Towarowej Giełdzie Energii dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
06.06.2016r. 10:11

Średnia cena kontraktu BASE_Y-17 na rynku dnia następnego na TGE w maju wzrosła o 1,78 proc. mdm i wyniosła 160,63 zł/MWh - poinformowała TGE w raporcie miesięcznym.
02.06.2016r. 20:32

Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł nieco ponad 10 TWh, co oznacza spadek w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 27,5 proc. Natomiast na rynkach gazu TGE wolumen wzrósł o 58,57 proc. do poziomu 8,9 TWh.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.05.2016r. 05:27

Tomasz Soroko ("Rynek Energii" - luty 2016)
W artykule poruszono kwestię spreadów typu location spread dla określonych towarów notowanych na zorganizowanych rynkach towarowych lub finansowych. Dokonano analizy spreadów na wybranych parach określonych produktów energetycznych. Zbadano i zaprezentowano przykłady zarówno trwałych, jak i nietrwałych różnic cen. W wyniku przeglądu sytuacji na wybranych rynkach postawiono tezę o niemożliwości utrzymania stałego spreadu w pełnym cyklu sezonowym
w długim terminie.
10.03.2016r. 15:08

Robert Wójcicki - Instytut Informatyki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska ("Energetyka" - luty 2016)
Jak wykazały wydarzenia z sierpnia 2015 roku, polski system elektroenergetyczny nie jest przygotowany na zmiany, które w nim zachodzą. Wzrastające szczytowe zapotrzebowanie na moc, wraz ze zwiększającymi się różnicami pomiędzy dolinami nocnymi a szczytami południowymi, wymagają zmian struktury systemu, bo przestaje ona być na tyle elastyczna, aby podołać pojawiającym się wyzwaniom.
01.03.2016r. 13:40

Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec ("Rynek Energii" - luty 2016)
Autorzy w artykule opisują funkcjonowanie kilku wybranych europejskich giełd energii wraz z Towarową Giełdą Energii działającą w Polsce. Przedstawiono krótki zarys historyczny, cel oraz zakres ich działalności. Omówiono i porównano rynki na których działają giełdy w celu znalezienia różnic i podobieństw łączących te platformy. Autorzy podjęli także próbę porównania kształtowania się poszczególnych wielkości, takich jak: cena, wolumen oraz indeksy notowań na tych giełdach.cire
©2002-2016
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE