ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRETowarowa Giełda Energii
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

NOTOWANIA TGE

Towarowa Giełda Energii
dzień dostawy: 2016-07-30

Cena MIN 111,04 zł/MWh
Cena MAX 160,03 zł/MWh
IRDN 140,09 zł/MWh
sIRDN 145,23 zł/MWh
offIRDN 126,41 zł/MWh
IRDN24 137,30 zł/MWh
IRDN8.22 144,20 zł/MWh
IRDN23.7 125,79 zł/MWh
TGe24 137,73 zł/MWh
TGeBase 137,47 zł/MWh
CAŁKOWITY WOLUMEN 73 642,1 MWh
zobacz notowania

NOTOWANIA RB

Rynek Bilansujący
w dniu 2016-07-28

CRO średnia ważona 173,79 zł/MWh
CRO MIN 135,80 zł/MWh
CRO MAX 232,70 zł/MWh
CROs MIN 135,80 zł/MWh
CROs MAX 232,70 zł/MWh
CROz MIN 135,80 zł/MWh
CROz MAX 232,70 zł/MWh
OBRÓT 4 219,00 MWh
zobacz notowania

TOWAROWA GIEŁDA ENERGII

Towarowa Giełda Energii

Towarowa Giełda Energii SA powstała pod koniec 1999 roku. W ciągu pół roku od zarejestrowania działalności został uruchomiony Rynek Dnia Następnego (rynek spot dla energii elektrycznej). W 2003 roku TGE jako pierwsza i do tej pory jedyna uzyskała licencję od Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie giełdy towarowej.

Giełda to rynek

Giełda jest z pewnością esencją rynku. Można powiedzieć, że jest to miejsce, gdzie odbywają się regularnie w określonym czasie "spotkania" osób fizycznych oraz przedsiębiorstw w celu zawarcia transakcji kupna-sprzedaży, na przykład towaru jakim jest energia elektryczna. W takich "spotkaniach" uczestniczą również osoby pośredniczące (brokerzy, maklerzy).


Pełna liberalizacja rynku energii elektrycznej - przed którą nie ma w Polsce odwrotu -  kreuje potrzebę budowy rynkowego mechanizmu wyznaczenia ceny energii. Tę potrzebę zaspokaja Towarowa Giełda Energii. Oferuje możliwość wyznaczenia obiektywnej rynkowej ceny, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii.

TGE, jako zorganizowana część rynku energii, oferuje uczestnikom szereg korzyści:

  • jednakowy dostęp do informacji rynkowych
  • jawne, przejrzyste i jednakowe dla wszystkich reguły zawierania transakcji handlowych
  • redukuje koszty negocjacji (automatyzacja procesu wyszukiwania najlepszej oferty)
  • zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji
  • umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym i wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24
29.07.2016r. 18:34

W pierwszym półroczu 2016 r. Grupa TGE osiągnęła zysk netto w wysokości 35,5 mln zł, wobec 36,1 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.
18.07.2016r. 06:26

Między innymi o przyczynach spadku obrotów na terminowym rynku energii Towarowej Giełdy Energii oraz instrumentach, które mogą zastąpić kontrakty terminowe, z prezesem TGE Ireneuszem Łazorem rozmawiała "Rzeczpospolita".
06.07.2016r. 15:14

Polenergia Obrót podpisała z Towarową Giełdą Energii umowę na pełnienie funkcji animatora rynku, umowa obowiązuje od 1 lipca br. Zadaniem spółki jest utrzymywanie płynności poprzez stałe składanie zleceń kupna i sprzedaży instrumentów notowanych na Rynku Towarów Giełdowych.

MATERIAŁY PROBLEMOWE
02.05.2016r. 05:27

Tomasz Soroko ("Rynek Energii" - luty 2016)
W artykule poruszono kwestię spreadów typu location spread dla określonych towarów notowanych na zorganizowanych rynkach towarowych lub finansowych. Dokonano analizy spreadów na wybranych parach określonych produktów energetycznych. Zbadano i zaprezentowano przykłady zarówno trwałych, jak i nietrwałych różnic cen. W wyniku przeglądu sytuacji na wybranych rynkach postawiono tezę o niemożliwości utrzymania stałego spreadu w pełnym cyklu sezonowym
w długim terminie.
10.03.2016r. 15:08

Robert Wójcicki - Instytut Informatyki, Wydział Automatyki Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska ("Energetyka" - luty 2016)
Jak wykazały wydarzenia z sierpnia 2015 roku, polski system elektroenergetyczny nie jest przygotowany na zmiany, które w nim zachodzą. Wzrastające szczytowe zapotrzebowanie na moc, wraz ze zwiększającymi się różnicami pomiędzy dolinami nocnymi a szczytami południowymi, wymagają zmian struktury systemu, bo przestaje ona być na tyle elastyczna, aby podołać pojawiającym się wyzwaniom.
01.03.2016r. 13:40

Tomasz Popławski, Monika Weżgowiec ("Rynek Energii" - luty 2016)
Autorzy w artykule opisują funkcjonowanie kilku wybranych europejskich giełd energii wraz z Towarową Giełdą Energii działającą w Polsce. Przedstawiono krótki zarys historyczny, cel oraz zakres ich działalności. Omówiono i porównano rynki na których działają giełdy w celu znalezienia różnic i podobieństw łączących te platformy. Autorzy podjęli także próbę porównania kształtowania się poszczególnych wielkości, takich jak: cena, wolumen oraz indeksy notowań na tych giełdach.cire
©2002-2016
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE